Medlemstype Pris
Enkeltmedlem 900,00 Til Innmelding
Husstand/Familiemedlemskap 1 000,00 Til Innmelding
Ungdom 450,00 Til Innmelding